Lezingen

Agenda

Bekijk de agenda.

 

Een verzonnen koninkrijk

Stammen de Nederlanders af van dappere Bataven? Drukt de leer van Calvijn werkelijk zo’n zwaar stempel op ons dagelijks leven? En wat doet die leeuw in ons Rijkswapen?

Op het omslag van zijn nieuwe boek Een verzonnen koninkrijk staat de vertelplaat afgebeeld die Cornelis Jetses maakte bij het befaamde leesplankje. Aan de hand van die plaat neemt Flip van Doorn een duik in onze Vaderlandsche Geschiedenis. Wat zijn de feiten en welke verhalen kunnen we scharen onder onze nationale mythes? Het lijkt erop dat niet onze geschiedenis bepaalt wie wij zijn, maar dat wij bepalen wat onze geschiedenis is. Achter het romantische beeld dat we van ons verleden hebben, gaat vaak een heel andere werkelijkheid schuil.

Interesse? Mail flip@flipvandoorn.nl voor tarieven,, voorwaarden en beschikbare data.

 

Waarom wij wandelen

Wandelen. We doen het bijna allemaal, zonder ons af te vragen waarom. In de lezing Waarom wij wandelen neemt schrijver Flip van Doorn zijn toehoorders mee naar de oorsprong. Hij volgt in de voetsporen van wandelpionier Jacobus Craandijk, zijn verre oudoom die in het laatste kwart van de 19e eeuw de basis legde voor het recreatieve wandelen zoals we dat nu doen. En net als in zijn boek ‘De eerste wandelaar’ gaat hij op zoek naar onze diepste drijfveren. Wandelen blijkt veel meer dan alleen een plezierig tijdverdrijf.