Craandijk

In het najaar van 2012 doet Flip een prachtige ontdekking. Jacobus Craandijk, wandelpionier en schrijver van het achtdelige standaardwerk Wandelingen door Nederland met pen en potlood, blijkt de oudoom van zijn grootmoeder te zijn. Dat betekent dat hij verwant is aan de man die Nederland aan het einde van de 19e eeuw aan het wandelen bracht.

Craandijk-ZW-ovaal

“De volle vrijheid is alleen het deel des wandelaars.”

 

 

 

De Wandelingen blijken een haast onuitputtelijke bron van inspiratie. Flip treedt in de sporen van zijn illustere voorganger, wat resulteert  in een feuilleton voor dagblad Trouw, de wandelgids Een’ kloeken dagmarsch en uiteindelijk in een vuistdik boek.

In april 2017 verscheen De eerste wandelaar Uitgeverij Thomas Rap.

Een citaat:

De eerste wandelaarWandelen in Nederland is wandelen met Jacobus Craandijk. Tot in de verste uithoeken van het land horen wandelaars onderweg op de achtergrond zijn stem, echoën zijn weelderige beschrijvingen na, liggen zijn woorden als voetsporen in het veld. Onontkoombaar.

We zullen elkaar tegemoet komen, kruisen, achteroplopen, een eindje samen op wandelen en vervolgens weer ieder ons weegs gaan, net als al die duizenden andere wandelaars.

Ik kan Jacobus Craandijk geen groter eerbetoon brengen dan uit zijn voetsporen te treden en zelf mijn eigen pad uit te stippelen. Mijn neus achterna te gaan en het pad in te slaan dat mij goeddunkt. In volle vrijheid.

Geen koopwaar op de nek, geen werktuig over de schouder, geen Bijbel onder de arm. Geen ballast, fysiek dan wel geestelijk. Geen doel voor ogen, anders dan de wandeling zelf.

Geen wandelstaf, zelfs geen wandelstaf. Op eigen benen.

Eerst de ene voet vooruit, dan de andere.

Stap voor stap.

Wandelen.

Zwerven.

Kijk voor gratis routebeschrijvingen, wandelkaartjes, lezingen, updates en al het andere nieuws op www.jacobuscraandijk.nl.

Oudoom Jacobus2.1-smal